संपर्क करा

महाराष्ट्रातील लहानात लहान खेडेगावातील शेतकऱ्यापर्यंत पोहचून, त्यांना एकत्र आणून, मधुमक्षिका पालन व्यवसायाचे ट्रेनिंग देऊन भारतीय नैसर्गिक मधाला आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रसिद्ध करणे हे आमचे स्वप्नं आहे.

सभासदत्व करार

ऑनलाईन वेबिनार

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

बँकेच्या कर्जासाठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आम्ही देऊ

मधमाश्या देणे व मध आणि मेण खरेदी करण्यासाठीचा करार
(प्रत्येक ११ महिन्यांनी नुतनीकरण) व योग्य भावाची हमी

लाकडी मधपेट्या मोफत देणार

कार्यालय (संगमनेर):-
शॉप नं. १३, १४, १५ औद्योगिक वसाहत, तालुका संगमनेर ४२२६०८

संपर्क:-
फोन : +91 73509-99947
ईमेल : bitoindia@gmail.com

If form not loading, Please contact us on E-mail or Phone.